На пръв поглед преместването на дома или офиса изглежда лесно, но е възможо да се сблъскате с много и различни „препятствия”.

Как преместите своя дом или офис най-безболезнено и бързо?

Изберете фирма за преместването

    Направете пълен и възможно най-детайлен списък на пренасяното имущество. Само по този начин фирмата, която ще осъществява пренасянето на вашия дом или офис може да колкулира цената на офертата по преместването.

    Използвайте нашата форма за запитвания и контакти и наш екип ще дойде на оглед на място. Предлагаме и безплатни консултации по всички въпроси около вашето преместване.

    Винаги изисквайте писмена гаранции за коректност на обявената цена.

    Избирайки Хамалите.com за партньор при вашето преместване, ще подпишем двустранен договор, който защитава интересите на и двете страни.

    Даването на гаранция за качеството на услугата и транспортирането на вещите без каквито и да е щети е едно най-важните условия при преместването.

    В Хамалите.com ние опаковаме всичко изключително отговорно и с внимание към детайла. Нашите хамали ще пренесат вещите ви с японска прецизност, а специален екип от добре обучени специалисти в областта на преместването укрепва и инспектира вещите ви, за да сме убедени, че транспортирането няма да ги увреди. В случай, че въпреки усилията ни,настъпят някакви щети, за които е установено, че са в резултат на транспортирането при преместването, вещите ви са застраховани и ние ще възстановим себестойността на щетите.

    В Хамалите.com можем да ви предложим също така всички видове опаковъчни материали и размери кашони, необходими за вашето пренасяне.

Планиране и организация на преместването

Първата стъпка е да определите дата и час, в които желаете да започнете своето преместване. Когато преместването засяга по-големи апартаменти/къщи или офиси или пренасяното имущество е обемно, препоръчваме да предвидите поне 3-4 дни, които може да се разпростре процеса по преместване.

Втората стъпка - обсъдете с фимата, която ще ви помага в преместването различните етапи по преместването. Дългогодишният опит, който имаме в областта на хамалксите услуги и преместването, е показал, че най-голяма част от проблемите са следствие на лоша организация и планиране.

Когато обсъждаме преместването и желанията на нашите клиенти, ние от Хамалите.com изготвяме схема, в която отбелязваме очакванията, времето и желанията на своите клиенти.

    За всяка поръчка за преместване, в Хамалите.com назначаваме специален човек - запознат детайлно с изискванията на нашите клиенти, който следи и отговаря персонално за правилното му изпълнение. Ако имате каквито и да е въпроси и колебания, можете да обсъдите всичко с него.
    След приключване на работата, отговорникът на обекта съставя приемно-предавателен протокол, който е индикация за извършената услуга, а в графа „забележки” се отбелязват и евентуално възникнали проблеми по време на пренасянето или забележки от страна на клиента.

Няколко практически съвета преместване на дом и офис

    Запазете място в близост до сградата, където да паркира камионът, който ще осъществи преместването. Необходими са две парко-места.
    Осигурете достъп до вашето жилище или офис.Ако по стълбищата или междуетажните площадки има препядствия и струпани предмети, както и заключени врати, моля да ни предупредите.

        Обозначете специалните и чупливите си предмети, на които отговорникът по преместването трябва да обърне специално внимание по време на транспорта.

         Ако има предмети, които желаете да бъдат преместени с преоритет, моля да уведомите за това отговорникът по преместването.

        Преди отпътуването на екипа, направете още един последен оглед с отговорника по преместването на помещението, като обърнете специално внимание на скритите повърхности - таван, маза, килер, балконски помещения, гараж, чекмеджета, в ъглите и по стълбите. Уверете се още веднъж, че хамалите са натоварили всичко. Просто така, за всеки случай!

         Когато преместването приключи, вашият отговорник по преместването ще инструктира екипа да разопакова вещите и ще уговори час за събиране и извозване на употребения опаковъчен материал.

        Починете си, наредете отново вещите си и споделете с нас и своите познати впечатленията от труда ни. Обратната връзка с клиента винаги е била много важна за нас. За целта, посетете нашата страница във Facebook, Twitter или използвайте формата ни за контакт, за да ни напишете писмо.